STU

Vi bygger bro mellem ungdoms- og voksenlivet

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov jvf. lov nr. 564 af 6. 6. 2007. Visionen med uddannelsen er, at unge med særlige behov, skal tilbydes et individuelt forkøb. Ungdomsuddannelsen indeholder både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt mødet med den praktiske virkelighed.

Er du til:
Teater - med ”RanumSTU” kommer du til at tage publikum med storm.

I ”Ranum” laver vi selv vores teaterstykker med udgangspunkt i dine ideer. Du kan også være med til at lave lys og lyd til stykket.

Vi tager på turné i  både ind- og udland.                                                 


Musik - med ”RanumSTU” kan du  stå på scenen på Sølund festivalen.

Vores husorkester hedder ”Stjernedrys”. Du skal være med i

orkesteret, hvor du modtager undervisning, er med til at skrive sange, indspille en CD og tager på turné.

                                                       

Kreativitet - med ”RanumSTU” giver du udtryk og sætter aftryk.

Vores hus og have er fyldt med spændende fingeraftryk.

Alle unge, der har boet i ”Ranum” har efterladt spor i form af kunst.

I ”RanumSTU” laver vi malerier, mosaik, glaskunst, keramik og

decoupage. Vi har et velfungerende træ/metalværksted.


IT - med ”RanumSTU” når du ud til resten af Verden.

Tablets og computere er gode redskaber. Det hjælper dig i hverdagen og giver dig en stemme på de sociale medier. Du får hjælp til at begå dig på Facebook, Instagram, Skype, Facetime,

Youtube, Twitter osv. Vi arbejder også med foto og film.

   

Sundhed,motion,velvære - med ”RanumSTU” lever du det gode liv.

I ”Ranum” har vi en kostpolitik. Vi har fokus på at spise sundt og

varieret. Du skal deltage i planlægning, indkøb og madlavning. Vi har

forskellige aktiviteter i løbet af ugen, hvor vi rører os på en sjov måde.

I ”Ranum” er der også plads til forkælelse i form af massage og

wellness.


Udeliv - med ”RanumSTU” får du natur der du’r.

Vi tager på kanoture, hvor vi overnatter i telte eller shelters og laver bålmad. Vi har en dejlig have, som vi flittigt benytter og holder.

Vi følger årstiderne og sylter og moster.


Samfund - med ”RanumSTU” får du indsigt i samfundet.

Vi arbejder med forskellige samfundsrelaterede forhold så som

skrald og miljø, kommune- og folketingsvalg, virksomhedsbesøg og emner som fyrtårne og søfart, slotte og herregårde, danske broer,

kirker og kriminalitet. Af projekter med afsæt i  de unge kan nævnes:

modeshow, her er mit liv (livsbøger) og ønskebrønden.


Så kom til "RanumSTU" og få din personlige rygsæk fyldt op, og opdag nye horisonter!


"RanumSTU"

24-7


En 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Det er STU 24-7 i ”Ranum” også:

Der udarbejdes halvårlige undervisningsplaner, hvor den enkeltes

udvikling tilgodeses. Ny viden implementeres bedst ved at projekterne tager afsæt i de unges ideer og aktuelle ståsted. De unge har en høj grad af involvering, indflydelse og medejerskab i undervisningen. Vi er af den overbevisning, at man lærer og udvikler sig bedst ved at komme tæt på det, man  ønsker mere viden om. Derfor  er vores undervisning en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg i huset og ekskursioner.

Undervisningen er projektorienteret og de enkelte projekter kører i

varierende længder.

Vi har fokus på at vedligeholde og videreudvikle allerede indlærte faglige kompetencer.

I Ranum vægter vi et lille hjemligt miljø, hvorfra der sikres trivsel for den enkelte unge. Hverdagen er struktureret og opbygget med en stor del af genkendelighed, ligesom det er en lille gruppe af faste

medarbejdere, der er tilknyttet vores tilbud.


Hverdagen:

Kl. 8.45 er der morgenmøde, hvor dagens program gennemgås. De unge skiftes til at være ordstyrer. Mødet afsluttes med en runde, vi kalder ”noget på hjertet”, hvor vi alle har

mulighed for at bringe noget op til debat.

Efter morgenmødet, er det tid til projekt / undervisning, indtil 14.30.

 

I fritiden er der mulighed for at gå til ridning. Vi går til svømning, bowling og hockey. I vinterhalvåret er der tilbud om aftenskole.

Har du andre interesser, kan disse tilgodeses.


Igennem et mangeårigt samarbejde med de omkringliggende institutioner, mødes vi til forskellige arrangementer i løbet af året. Her har alle mulighed for at vedligeholde gamle venskaber eller opbygge nye. Vedrørende netværk, se da også under Kollektivet.


Boundervisning:

En integreret del af hverdagen er boundervisning.

Målet med dette er, at den unge skal blive så selvhjulpen som muligt indenfor: Det personlige, fritiden, hygiejne, økonomi, kost, orden og organisering, tøjvask og madlavning.

Gennem boundervisningen afklares og erkendes egne muligheder, ressourcer og støttebehov fremadrettet.