Information

Information


Godkendendelse

"Ranum" er en selvejende institution/privat opholdssted med 3 huse, under tilsyn af Socialtilsyn Nord.

"Ranum" er godkendt efter § 107/§ 108/§ 66/§ 104 i lov om social service.

Den daglige ledelse varetages af et lederteam. Bestyrelsen har det overordnede ansvar og består af 2 medarbejdere, 1 forældrerepræsentant samt 3 udefrakommende med tilknytning til lokalområdet.
Visitering

Beboere, som ønsker at bo i "Ranum", skal visiteres hertil af den kommunale sagsbehandler. Man er altid velkommen til at kontakte os for eventuelle ledige pladser.

Ind- og udflytning

Ved indflytning køber beboerne selv møbler til værelse/lejlighed i samarbejde med medarbejdere på stedet.

Der afholdes et årligt statusmøde med deltagelse af sagsbehandler, forældre, beboerne selv og medarbejdere på stedet.
Samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med Socialtilsyn Nord, som står for godkendelse og diverse tilsynsbesøg.

Vi samarbejder med UCN – pædagoguddannelsen i Ålborg, hvorfra vi modtager studerende i 2. og 3. lønnede praktik. Desuden samarbejdes med fysioterapeut og læge i området.

Vi har et udbygget samarbejde med især Limfjordsskolen, Løgstør. Herfra har vi gennem årene modtaget mange af vore beboere.