Kollektivet

Om Kollektivet Ranum

Socialpædagogisk Kollektiv ”Ranum” blev etableret i 1985. Huset er beliggende på adressen Vestervang 9, 9681 Ranum.


Ranum er en selvejende institution med en bestyrelse.

Formålet var dengang at give unge udviklingshæmmede nogle spændende, kreative og udfordrende år i et tæt fællesskab med andre ligesindede.


Vi har i alle årene holdt fast i den oprindelige grundidé.

Kollektivet er godkendt efter § 107/66 samt §104Målgruppe:

”Ranum” er et bo- undervisnings og arbejds- og STUtilbud for 7 unge udviklingshæmmede på ca.16-24 år.

Der stilles ingen specielle krav til de unges kunnen, men vi vægter selvfølgelig, at de unge kan profitere af de tilbud vi har i Ranum. Ligeledes arbejder vi målrettet på, at gruppen udvikler sig og de unge supplerer hinanden, både socialt og praktisk.

Husets indretning er ikke velegnet til svært fysisk handicappede.


Medarbejdere:

Vi er 9 fastansatte medarbejdere i Ranum,  1-2 faste vikarer med flere års tilknytning til begge huse, samt 1-2 studerende. Derudover er der ugentlig rengørings- og kontorhjælp. Huset er døgndækket.


Værdigrundlag:

Miljøet i Ranum kendetegnes ved et hjemligt præg, med fælles ansvar for trivsel og omsorg for hinanden.

Overordnet bygger Ranum på et humanistisk dialektisk menneskesyn, hvor nøgleordene er: personlig udvikling, identitet, positiv selvopfattelse, selvværd, frihed, tryghed, ansvar, socialitet, samarbejde og medindflydelse.


Målsætning:


-Det er vort mål at understøtte den igangværende udvikling, men også at opdage nye og skjulte ressourcer.         


-Det er vort mål at udvikle den enkelte unges kompetencer, identitet og selvværdsfølelse, så der skabes mulighed for en mere selvstændig og indholdsrig tilværelse efter ophold i Ranum.


-Det er vort mål at give den enkelte større gåpåmod og styrke, således at de opnår større selv- og medbestemmelse i eget liv.


Metode:

Hverdagen er struktureret således at den er overskuelig og let tilgængelig.

Vi vægter samtalen højt, og vores forskellige projekter udspringer typisk af dialogen mellem unge og medarbejdere. Vi sikrer, at der tages individuelle hensyn og stilles krav, således at den enkeltes ressourcer udnyttes optimalt.

Det er vigtigt undervejs i processen, at den enkelte oplever succes.

Derved opstår troen på sig selv og modet til at begive sig ud i nye og ukendte oplevelser.

Det er vigtigt at aktiviteterne er afvekslende og velplanlagte.

Vi skal tæt på det, vi vil vide mere om, derfor er det vigtigt for os at komme ud at se og opleve, hvordan tingene fungerer omkring os.

Vi har fokus på oplevelser, samarbejde, kompetencer og medindflydelse.


Forældresamarbejde

I Ranum vægter vi et tæt forældresamarbejde højt. Udover den årlige forældredag, hvor vi som regel laver noget sjovt sammen (f.eks en tur til en put and take sø), inviterer vi til div. fødselsdage, teaterforestillinger, julefrokost og til at besøge os under vort årlige ophold om sommeren i Skagen. Desuden informeres forældrene om aktiviterne i Ranum gennem halvårsplan og forældrebreve. De fleste forældre følger os også på både hjemmesiden og på facebook.


Fysiske rammer:


Kollektivet har til huse i et 515 m2 parcelhus, på en 2003 m2 grund.


De unge har egne værelser med egne møbler. Der er et stort køkken-alrum, 2 stuer, 3 badeværelser, forgang, baggang/vaskerum, træ- og metalværksted, depot, aktivitetsrum, og kontor.

Der er en stor have med frugttræer, bålplads, petanque/boldbane og terrasser. Vi har cykelskur og redskabsrum.

Desuden har vi ”den røde bus” som bringer os rundt i ind- og udland.


Hverdag:

Hver morgen efter morgenmaden kl. 8.45 begynder dagen med et morgenmøde, hvor dagens program gennemgås. Mødet afsluttes med en runde, som vi kalder ”noget på hjertet”, hvor de unge kan bringe alt op til fælles orientering og diskussion. De unge skiftes til at være ordstyrer på mødet.

Vi har projekt/undervisning fra kl. 9 til kl. 14.30

De unge er ansvarlige for madlavning til et af dagens måltider en uge af gangen, og får den hjælp som er nødvendig til planlægning af madplan, indkøb, madlavning og oprydning.

Vi lægger vægt på sund og varieret kost.

De unge har en fast ugentlig vaskedag.


Ugens forløb:

Hver mandag bliver der på morgenmødet lavet aktivitets- og madplan for hele ugen. 

Mandag er fast musikdag, hvor vores orkester ”Stjernedrys” øver.

Tirsdag, onsdag og torsdag er projekts-/undervisnings- og arbejdsdage.

Fredag er praktisk dag, hvor der desuden er rengøring på værelserne og der skal hæves lommepenge. Hver anden weekend rejser de unge på besøg hos deres forældre.


Dagtilbud § 104:

Vores dagtilbud er varieret og projektorienteret, der udarbejdes halvårlige projekt/undervisningsplaner. Dagtilbuddet indeholder bl.a.: Teater, musik, kunst, foto/film, Itundervisning,sundhed/motion, udeliv/natur, undervisning omkring samfundsmæssige forhold, arbejds/vedligehold


Fritid:

Af faste fritidsaktiviteter kan nævnes: Ridning, fodbold, aftenskole, bowling, svømning og hockey. I Ranum by er der Brugs, læge, tandlæge, genbrugsbutik, grillbar, kro. bilforhandler, asylcenter samt landets største efterskole. For alle beboerne vore 3 huse, gælder det, at de er en fast integreret del af lokalsamfundet.


Netværk:

Vi har et omfattende netværk, der hedder "Kultur der dur"- et samarbejde, der har fungeret siden 1990. De deltagende institutioner er: Limfjordsskolen, Løgstør - Møllehuset, Brønderslev -  Møllegården, Brønderslev - Dalgården, Fandrup - Huset, Farsø - Lounsgården, Hvalpsund - Krobakken, Skovsgård - samt Købmandsgården, Skovsgård. I alt tæller fællesskabet ca 180 beboere/medarbejdere.

Hver institution står for en årlig aktivitet, hvor alle øvrige institutioner bliver inviteret til at deltage.

Aktiviteterne er mange, eksempelvis: Maskebal, Tour-de-Louns, cykelløb, hockey-bowling-turnering, efterårsfest, bingo-dag, 3-dages Livøtræf m.m.

Arrangementerne er tilbagevendende år efter år, og alle såvel beboere, som medarbejdere glæder sig til arrangementerne og gensynet med de øvrige deltagere.

I Ranum står vi for det årlige 3-dages Livøtræf.Kontakt:

Kollektivet

Vestervang 9

9681 Ranum

Tlf: 98677006

Mail: kontakt@kollektivetranum.dk