Information

Information


Godkendendelse:

"Ranum" er en selvejende institution/privat opholdssted med 3 huse, under tilsyn af Socialtilsyn Nord.

"Ranum" er godkendt efter § 107/§ 108/§ 66/§ 104 i lov om social service.

Den daglige ledelse varetages af et lederteam. Bestyrelsen har det overordnede ansvar og består af 2 medarbejdere, 1 forældrerepræsentant samt 3 udefrakommende med tilknytning til lokalområdet.


Visitering:

Beboere, som ønsker at bo i "Ranum", skal visiteres hertil af den kommunale sagsbehandler. Man er altid velkommen til at kontakte os for eventuelle ledige pladser.Ind- og udflytning:

Ved indflytning køber beboerne selv møbler til værelse/lejlighed i samarbejde med medarbejdere på stedet.

Der afholdes et årligt statusmøde med deltagelse af sagsbehandler, forældre, beboerne selv og medarbejdere på stedet.


Samarbejdspartnere:

Vi har et tæt samarbejde med Socialtilsyn Nord, som står for godkendelse og diverse tilsynsbesøg.

Vi  samarbejder med UCN – pædagoguddannelsen i Ålborg, hvorfra vi modtager studerende i 2. og 3. lønnede praktik. Desuden samarbejdes med fysioterapeut og læge i området.

Vi har et udbygget samarbejde med især Limfjordsskolen, Løgstør. Herfra har vi gennem årene modtaget mange af vore beboere.